Thursday - Apr 18, 2024

મારો વહાલો આવ્યાની વધામણી...શ્રીકૃષ્ણ ના જન્મદિવસની ઠેર ઠેર હર્સોલાસ ભેર ઉજવણી ના ભાગરૂપે રામનગર (ખારચીયા) યુવક મંડળ અને દેત્રોજા પરિવારે હર્ષલ્લાસપૂર્વક ઉજવણી કરી

મારો વહાલો આવ્યાની વધામણી...શ્રીકૃષ્ણ ના જન્મદિવસની ઠેર ઠેર હર્સોલાસ ભેર ઉજવણી ના ભાગરૂપે રામનગર (ખારચીયા) યુવક મંડળ અને દેત્રોજા પરિવારે હર્ષલ્લાસપૂર્વક ઉજવણી કરી

મારો વહાલો આવ્યાની વધામણી...શ્રીકૃષ્ણ ના જન્મદિવસની ઠેર ઠેર હર્સોલાસ ભેર ઉજવણી ના ભાગરૂપે રામનગર (ખારચીયા) યુવક મંડળ અને દેત્રોજા પરિવારે હર્ષલ્લાસપૂર્વક ઉજવણી કરી.મટકી ફોડ,અને પૌરાણિક રાસગરબા સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી.

મારો વહાલો આવ્યાની વધામણી...શ્રીકૃષ્ણ ના જન્મદિવસની ઠેર ઠેર હર્સોલાસ ભેર ઉજવણી ના ભાગરૂપે રામનગર (ખારચીયા) યુવક મંડળ અને દેત્રોજા પરિવારે હર્ષલ્લાસપૂર્વક ઉજવણી કરી